Regulamin

1. Krwawa Pętla Bike and Run 2021 jest wydarzeniem organizowanym przez Fundację „Maraton Warszawski”.

2. Termin: 26 czerwca 2021, start: godz. 12:00.

3. Start: pętla ZTM „Międzylesie” w Warszawie (Aleja Dzieci Polskich/ul. Przedwiośnie).

4. Czas trwania: 24 godziny.

5. Typ imprezy: bike&run.

6. Uczestnicy: zespoły maksymalnie 4-osobowe; każdy zespół ma do dyspozycji liczbę rowerów równą liczbie członków zespołu minus 1. Zespół nie może liczyć mniej niż 2 osoby. Każdy członek zespołu musi być pełnoletni. Aby być sklasyfikowanym zespół musi rozpocząć i ukończyć zawody w takim samym składzie.

7. Drużyny pokonują trasę w taki sposób, że w każdym momencie przynajmniej jeden zawodnik porusza się pieszo (biegiem, marszem).

8. Niedozwolone jest holowanie, podwożenie i inne fizyczne wspomaganie osoby biegnącej.

9. Zmiany rowerowo-biegowe mogą być dokonywane w dowolnym momencie.

10. Dozwolone jest korzystanie z dowolnego systemu nawigacji (mapy, GPS, itd.) pod warunkiem niekorzystania ze zorganizowanej pomocy osób trzecich (spoza składu drużyny).

11. Support – zabroniony. Każda drużyna samodzielnie dba o własny prowiant. Dozwolone jest korzystanie ze sklepów i innych punktów sprzedaży znajdujących się po drodze.

12. Na starcie każdy zespół otrzymuje kartę kontrolną, która zawiera punkty, które należy „zaliczyć” po drodze. Zaliczenie polega na zrobieniu zespołowego zdjęcia drużynie w określonym punkcie i przesłanie go na podany przez organizatora numer telefonu albo adres mailowy.

13. Na trasie może znajdować się kilka nieopisanych na karcie kontrolnej punktów sędziowskich, które będą specjalnie oznaczone, i w których zespół również musi zameldować się w komplecie.

14. Każda drużyna ma 24 godziny na pokonanie trasy. Równo po 24 godzinach od startu kończy się rywalizacja, a zespoły znajdujące się na trasie kontynuują poruszanie się na trasie na własną rękę i wyłącznie dla przyjemności.

15. Po drodze znajdują się kontrolne punkty pomiaru czasu – w ok. 1/4 dystansu, ½ oraz ¾ dystansu. W stosunku do zespołów, które w znaczący sposób przekroczą limit czasu (6 godzin dla pierwszego punktu, 12 dla drugiego i 18 dla trzeciego) organizator może podjąć decyzję o wycofaniu ich z rywalizacji.

16. Trasa, którą należy pokonać, jest trasą Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej PTTK i jest odpowiednio oznaczona w terenie. Obowiązkiem uczestników Krwawej Pętli jest samodzielne zapoznanie się z trasą WOT.

17. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe oznaczenie trasy lub jego brak w niektórych miejscach.

18. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów prawa.

19. Nagrody: pierwsza drużyna na mecie – certyfikaty i koszulki „finisher”, wszystkie drużyny, które ukończą wyzwanie w 24h – certyfikaty „finisher”.

20. Kierunek biegu: w latach nieparzystych – zgodnie z ruchem wskazówek zegara; w latach parzystych – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

21. Każdy zespół musi posiadać ze sobą własny prowiant (jedzenie i napoje), sprzęt do nawigacji (wedle uznania), naładowane telefony komórkowe w liczbie odpowiadającej liczbie zawodników w teamie, lampy czołówki w liczbie takiej samej jak liczba zawodników w zespole, sprzęt do naprawy rowerów oraz aparat fotograficzny.

22. Wyposażenie zalecane – odzież na zmianę oraz środki opatrunkowe.

24. Organizator nie zapewnia żadnego serwisu ani pomocy na trasie imprezy.

25. Po zakończeniu zawodów każdy zespół musi udostępnić organizatorowi komplet zdjęć ze wszystkich punktów kontrolnych. Brak dokumentacji dowolnego punktu oznacza niezaliczenie Krwawej Pętli.

26. Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem mailowym krwawa@maratonwarszawski.com do 20 czerwca 2021. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia czterech członków drużyny oraz rozmiary koszulek.

27. Wpisowe wynosi 100 zł od drużyny. W ramach wpisowego każdy zawodnik, który ukończy Pętlę Bike and Run w regulaminowym czasie otrzyma – certyfikaty ukończenia Krwawej Pętli. Wpisowe należy wpłacać na konto Fundacji „Maraton Warszawski” ALIOR BANK: 42 2490 0005 0000 4530 7595 9541

z dopiskiem: Krwawa Pętla oraz nazwa zespołu.

28. Limit drużyn wynosi 10.